Make your own free website on Tripod.com
 
 

PANDUAN KURIKULUM PUTERI BONGSU
                                        1.    Bidang Pengurusan dan Pentadbiran
                                                1.1 Sejarah Penubuhan PPIM
                                                1.2 Struktur organisasi PPIM peringkat sekolah
                                                1.3 Senarai tugas dan bidang jawatankuasa PPIK sekolah
                                                1.4 Mengetahui, menganalisis, menghayati dan menghafal
                                                1.5 Pakaian Seragam
                                                1.6 Lencana PPIM
                                                1.7 Bendera
                                                1.8 Asas Kawad Kaki
                                                1.9 Tatacara Perjumpaan

                                       2.    Pendidikan Rohani
                                                2.1 Mengetahui Sejarah Islam
                                                2.2 Taharah/Bersuci
                                                2.3 Solat Fardu dan hikmatnya

                                        3.    Kesihatan Rohani dan Jasmani
                                                3.1 Ciri-ciri Kesihatan diri
                                                3.2 Rohani
                                                3.3 Keceriaan Alam Sekitar
                                                3.4 Penyakit Berjangkit

                                        4.    Keluarga dan Masyarkat
                                                4.1 Bentuk-bentuk dan jenis-jenis Perhubungan dalam masyarakat
                                                4.2 Menghargai dan menyayangi dengan baik barang-barang
                                                        dalam jagaan
                                                4.3 Kemudahan Awam

                                        5.    Pendidikan Rumah Tangga
                                                5.1 Mengetahui jenis-jenis Jahitan Asas
                                                5.2 Penjagaan
                                                5.3 Kraftangan
                                                5.4 Masakan
 
                                       6.    Rekreasi dan Riadah
                                                6.1 Permainan
                                                6.2 Seni Suara
                                                6.3 Seni Lukis - Tulis/Kaligrafi/Khatt

                                        7.    Pertolongan Cemas - Memahami Tentang Kecederaan dan
                                                Rawatan
                                                7.1 Kecederaan
                                                7.2 Alat dan bahan merbahaya
                                                7.3 Anduh dan Balutan
                                                7.4 Kotak Pertolongan Cemas

                                        8.    Aktiviti Luar
                                                8.1 Mengadakan aktiviti luar dengan tujuan mengenai alam
                                                        semulajadi

                                        9.    Perkhemahan atau Perkampungan
                                                9.1 Mengetahui asas ikatan
                                                9.2 Melaksana perkampungan dalam kawasan sekolah selama
                                                        satu hari - pagi hingga petang.