Make your own free website on Tripod.com
 
 

PANDUAN KURIKULUM PUTERI KECIL

                                        1.    Pengurusan dan Pentadbiran
                                                1.1 Pengenalan PPIM
                                               1.2 Mengetahui, menghafaz, menganalisa dan menghayati
                                                1.3 Bendera
                                                1.4 Nyanyian
                                                1.5 Asas Kawad Kaki

                                        2.    Pendidikan Rohaniah - Membicara secara kritis
                                                2.1 Iman
                                                2.2 Pembentukan Peribadi Muslim
                                                2.3 Etika Hidup Islam

                                        3.    Kesihatan Rohani dan Jasmani
                                                3.1 Bersuci

                                        4.    Keluarga dan Masyarkat
                                                4.1 Konsep Keluarga dalam Islam
                                                4.2 Adap pergaulan dalam keluarga
                                                4.3 Kejiranan

                                        5.    Pendidikan Rumah Tangga
                                                5.1 Kraftangan - Menguasai Teori dan praktik
                                                5.2 Jahitan
                                                5.3 Seni Penampilan Diri

                                       6.    Rekreasi dan Riadah
                                                6.1 Menguasai Permainan Luar
                                                6.2 Permainan Dalam
                                                6.3 Permainan Rakyat/Tradisi
                                                6.4 Riadah
                                                6.5 Seni Suara : Menguasai lagi-lagu

                                        7.    Pertolongan Cemas :
                                                7.1 Mengetahui tentang kemalangan di rumah yang berpunca
                                                        dari kelalaian
                                                7.2 Cara rawatan kemalangan di rumah/di luar rumah

                                        8.    Aktiviti Luar
                                                8.1 Khemah Ibadat dalam kawasan Sekolah/Qiyam al-Layl
                                                8.2 Kerja-kerja kebajikan dengan bimbingan Guru
                                                        Pemimpin PPIM Sekolah

                                        9.    Perkhemahan/Perkampungan
                                                 9.1 Pengetahuan dan kemahiran asas
                                                 9.2 Berkhemah sehari semalam (bermalam di khemah/
                                                        berkampung dalam khemah)