Make your own free website on Tripod.com
 
 

PANDUAN KURIKULUM PUTERI SULUNG                                        1.    Pengurusan dan Pentadbiran
                                                1.1 Cara-cara membuat surat Rasmi
                                                1.2  Menguasai Simulasi Mesyuarat
                                                1.3 Protokol dalam Mesyuarat Rasmi

                                        2.    Pendidikan Rohaniah
                                                2.1 Munakahat
                                                2.2 Mengetahui cerita-cerita Tentang Wanita Solehah
                                                2.3 Mengetahui amalan-amalan yang harus dilakukan oleh
                                                        bakal-bakal ibu dan bakal ayah semasa anak masih dalam
                                                        kandungan
                                                2.4 Mengetahui Cara-cara Menyambut kelahiran bayi

                                       3.    Kesihatan Rohani dan Jasmani
                                                3.1 Sakit Puan
                                                3.2 Aids

                                        4.    Keluarga dan Masyarakat
                                                4.1 Pergaulan
                                                4.2 Kebajikan : Menyusun dan Melaksanakan program-program

                                        5.    Pendidikan Rumah Tangga
                                                5.1 Masakan
                                                5.2 Tahu Cara-cara Pengawetan Makanan dijalankan
                                                5.3 Gubahan
                                                5.4 Jahitan
                                                5.5 Seni keibuan
                                                5.6 Seni Penampilan Diri

                                       6.    Rekreasi dan Riadah : Lanjutan dari aktiviti untuk Puteri Tengah
                                                6.1 Senaman
                                                6.2 Permainan
                                                6.3 Seni Suara
                                                6.4 Seni Lukis - Tulis/Khatt

                                       7.    Pertolongan Cemas : Boleh dan mampu memberi pertolongan
                                                kecemasan
                                                7.1 Pemulihan pernafasan
                                                7.2 Tahu Teknik-teknik Membantu Kelahiran kecemasan
                                                7.3 Bersalin

                                       8.    Aktiviti Luar
                                                8.1 Lawatan keilmuan/penghayatan

                                       9.    Perkhemahan/Perkampungan