Make your own free website on Tripod.com
 
 

PANDUAN KURIKULUM PUTERI TENGAH
                                        1.    Pengurusan dan Pentadbiran
                                                1.1 Bendera
                                                1.2 Catatan/Rekod
                                                1.3 Mesyuarat : Tahu dan pasti
                                                1.4 Pengurusan

                                        2.    Pendidikan Rohani
                                                2.1 Menghayati Konsep Iman
                                                2.2 Adab mengurus orang sakit dan jenazah secara teori dan
                                                       praktik
                                                2.3 Perayaan Hari Kebesaran Islam

                                        3.    Kesihatan Rohani dan Jasmani
                                                3.1 Penyakit Berjangkit
                                                3.2 Penyakit Merbahaya
                                                3.3 Penagihan

                                        4.    Keluarga dan Masyarakat
                                                4.1 Keluarga Bahagia
                                                4.2 Mengetahui Hak Asasi Kanak-Kanak
                                                4.3 Mengetahui jenis-jenis penganiayaan dan deraan
                                                      kanak-kanak
                                                4.4 Menjalankan Khidmat Bakti

                                        5.    Pendidikan Rumah Tangga
                                                5.1 Teori dan praktik masakan dan cara-cara menyediakan,
                                                       menghidang makanan
                                                5.2 Mendobi
                                                5.3 Kraftangan
                                                5.4 Jahitan
                                                5.5 Seni Penampilan Diri

                                       6.    Rekreasi dan Riadah
                                                6.1 Senaman
                                                6.2 Permainan
                                                6.3 Seni Bunyi
                                                6.4 Seni Lukis - Tulis/Kaligrafi

                                       7.    Pertolongan Cemas : Boleh dan mampu memberi pertolongan
                                                kecemasan

                                       8.    Aktiviti Luar
                                                8.1 Boleh Mengurus Lawatan
                                                8.2 Mengendali dan mengambil bahagian dalam
                                                        khemah ibadat & Qiyam al-Layl

                                       9.    Perkampungan