Make your own free website on Tripod.com
 

VISI

                                  Visi PPIM ialah untuk melahirkan generasi wanita
                        muslim yang mempunyai ciri-ciri berikut :

                        (a)    Beriman dan berakhlak murni berlandaskan
                                prinsip-prinsip Islam

                        (b)    Mempunyai kesihatan diri dan mampu
                                membangunkan diri secara bersepadu iaitu dari segi
                                spiritual, intelektual, emosi, sosial dan fizikal

                        (c)    Mempunyai rasa kasih dan hubungan silaturrahim
                                sesama ahli puteri dan terhadap diri, keluarga,
                                masyarakatnya dan negaranya.
 


misi

Melahirkan puteri-puteri yang mempunyai
sahsiah baik, boleh memimpin dalam
konteks diri, keluarga, dan masyarakat